Voordat een definitieve offerte met opnameplan wordt uitgebracht bezoeken wij meestal minimaal één repetitie van uw orkest, koor of ensemble. Tijdens dit bezoek bespreken wij uw wensen en maken een voorlopig opnameplan.

Mocht de opname op een andere locatie dan uw repetitielocatie plaatsvinden zal deze eveneens door ons bezocht worden.
Hierna wordt een definitief opnameplan met offerte gemaakt en samen met u besproken.
Het opnameplan bestaat uit tijdschema's, plaatsing en type microfoons, het aantal sporen wat gebruikt gaat worden en uw wensen.

Een aantal uren voordat met de opname wordt begonnen starten wij met het opstellen van de microfoons en opname-apparatuur.
Nadat technische checks zijn uitgevoerd kan worden begonnen met soundchecks. Deze sondchecks zijn zeer belangrijk, tijdens de opname moet worden voorkomen dat bij de hardste passages oversturing, het zogenaamde clipping, plaatsvindt.

De opname kan door AUVICO afgeleverd worden op CD, USB of via WeTransfer.

AUVICO maakt onderscheidt tussen een repetitieopname, concertopname / concertregistratie en een CD productie.

Enkele voorbeelden van een audioregistratie.

Repetitieopname

Een repetitieopname is een audioregistratie van uw repetitie. Deze opname kan de dirigent en musici ondersteunen bij het verbeteren van de prestaties. Microfoons liegen niet en geven een juist beeld wat gepresteerd wordt.
Repetitieopnames worden vooral gebruikt voor zelfreflectie, hierdoor kan het eindresultaat worden verbeterd.
Oplevering van de repetitieopname is altijd in het MP3 formaat.

Concertopname / Concertregistratie / Concoursopname / Concoursregistratie

Een audioregistratie van een concert is altijd live opname.
Bijgeluiden, zoals kuchen en applaus zijn helaas niet altijd te voorkomen en kunnen in het eindproduct hoorbaar zijn.
Na de opname worden de diverse nummers met een pauze van drie seconden, al dan niet voorzien van applaus aan het einde van het nummer, op CD worden gezet.
Het is ook mogelijk om het gehele concert met sprekers e.d. van begin tot einde op CD te plaatsen.
De opname kan naar uw wensen worden aangeboden als Master CD of MP3.

CD productie / CD Opname

Van elk op te nemen nummer worden zoveel opnames / tracks gemaakt totdat u of de dirigent tevreden is met de bron opname. De opnames kunnen eventueel worden aangevuld met passages waarvan u in de bron opname niet tevreden bent. Ook is het mogelijk om later solisten toe te voegen.
Nadat het nummer is opgenomen kan samen met u het nummer worden beluisterd en een montagelijst worden opgesteld. Deze lijst zal aan de basis staan van de montage van het nummer.
Een CD opname kan één of zelfs meerdere dagen duren, dit is afhankelijk van het aantal nummers en het resultaat van de opname. Het uiteindelijke resultaat wordt u aangeboden op een Master CD.

Remix, bestaande opname op CD plaatsen

Een bestaande opname kan op CD geplaatst worden. Meestal zijn dit analoge opnames op tape. Wij digitaliseren deze opname en plaatsen de op CD. 

Na de audioregistratie kan voordat deze op CD wordt geplaatst nabewerking plaatsvinden.
De nabewerking kan bestaan uit het editen, mixen en masteren van de audioregistratie tot het ontwerpen van het CD doosje.

Editing, Mixing en Mastering

Editen, het eigenlijke knippen en plakken van een opname.
Niet benodigde gedeeltes en bijgeluiden (indien mogelijk) worden verwijderd. Opnames worden in de goede volgorde gezet en eventueel apart opgenomen passages worden ingevoegd.
Sporen worden tot groepen samengevoegd zodat later het mixen makkelijker wordt.

Mixen, het samenvoegen van sporen.
Met mixen worden sporen voorzien van balans en klankkleur en samengevoegd tot meestal twee sporen, links en rechts.

Mastering is het afwerken van een geluidsmix naar een constante totaalklank.
De verhouding tussen de frequenties wordt beluisterd en met een equalizer worden er kleine klankcorrecties gedaan. 
Met een compressor en een limiter wordt gezorgd dat het verschil tussen hard en zacht wordt verminderd hierdoor vallen stillere gedeeltes niet weg en hoeft er minder aan de volumeknop gedraaid te worden. 

De volgorde van een muziekalbum wordt definitief bepaald, diverse gegevens zoals naam, uitvoerende, componist, arrangeur, ISRC-code e.d worden aan de nummers toegevoegd en worden pauzes tussen nummers aangebracht en/of worden nummers aan elkaar gezet. 

Als laatste wordt de opname met 16-bits gesampeld, aangezien de meeste cd-spelers een 16-bits zijn.
Tot slot wordt het eindresultaat geplaatst op een CD of USB stick of via WeTransfer verzonden.

Vormgeving CD en CD doosje

Een CD met een mooie opname is niks zonder een mooie vormgeving. De vormgeving van de booklet en inlay van het CD doosje alsmede de opdruk van de CD kunnen door AUVICO worden gerealiseerd. Uw wensen kunnen hierbij als basis dienen.
AUVICO maakt hierbij gebruik van professionele software, zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop.

Bij AUVICO kunt u terecht voor de productie van één tot enkele honderden CD's.
Meestal zijn wij instaat om het gevraagde aantal binnen vier weken te leveren.

AUVICO zal pas beginnen met het dupliceren van CD's als zij een getekende vrijwarring voor het dupliceren van CD's heeft ontvangen.
Het formulier, Vrijwaringsverklaring CD / DVD Productie, kunt u hier downloaden.

Concert Plus 
€ 400,00 nu € 275,00

CD Productie
€ 1395,00 nu € 995,00

meer info

Arrow
Arrow
Slider

Disclaimer
Algemene voorwaarden Webdesign

Sitemap

Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.